ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ

ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಏನಾದರೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದರ ಒಳಿತು ಕೆಡುಕನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವವರಿಗಿಂತ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು; ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇನೂ; ಅವರ ...

ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ

ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿರಿ

ಜಾಹಿರಾತು
  • ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್
  • ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
  • ಇತ್ತೀಚಿಗಿನ

ಇತ್ತಿಚಗಿನ ಸುದ್ದಿ